//Jarosław Masłowski
Jarosław Masłowski 2017-10-03T07:37:12+00:00
Jarosław Masłowski
Jarosław Masłowski

Jarosław Masłowski

Adw. Jarosław Masłowski specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa karnego, karnego gospodarczego i karnego – skarbowego. W ramach prawa pracy w szczególności zajmuje się kwestiami związanymi z obsługą przedsiębiorców w sprawach kadr i zarządzania pracownikami.
Zajmuje się m.in. tworzeniem regulaminów, układów zbiorowych oraz prowadzeniem spraw dotyczących roszczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy. W zakresie prawa karnego zajmuje się prowadzeniem spraw sądowych dotyczących szeroko rozumianego działania na szkodę przedsiębiorców, wypadków komunikacyjnych, oszustw kredytowych czy też unikania opodatkowania. Posiada duże doświadczenie w praktyce sądowej, prowadząc sprawy karne i karno-skarbowe.

Od 1998 roku współpracuje z wydawnictwem Wolters Kluwer Polska S.A., jest autorem kilku tysięcy odpowiedzi i wielu komentarzy z zakresu praktycznego zastosowania instytucji prawa pracy.

Autor wielu tez komentatorskich do kodeksu pracy dla WoltersKluwer.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2003 – 2007 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Łodzi, zakończoną egzaminem adwokackim. Zawód adwokata wykonuje od 2007 r.

W ramach obowiązków korporacyjnych pełni fukncję zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.

Angielski.