Kamil Płachecki

//Kamil Płachecki
Kamil Płachecki 2017-10-03T07:37:11+00:00
Kamil Płachecki
Kamil Płachecki

Kamil Płachecki

Adw. Kamil Płachecki specjalizuje się w sprawach sądowych z zakresu prawa spółek i prawa gospodarczego a także prawa własności przemysłowej. Zajmuje się m.in.  procesami sądowymi z zakresu prawa spółek, prawa własności przemysłowej, zwalczania nieuczciwej konkurencji i o należności i odszkodowania w obrocie gospodarczym (najczęściej z umów sprzedaży, o roboty budowlane).

Jego bogate doświadczenie obejmuje także sprawy na etapie negocjacyjnym i w postępowaniu mediacyjnym, postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne a także negocjowanie i przygotowywanie umów w obrocie gospodarczym.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył podyplomowe studia Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowe studium Fundusze Europejskie na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 2003 – 2007 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Łodzi, zakończoną egzaminem adwokackim. Zawód adwokata wykonuje od 2007 r.

Jest członkiem założycielem Klubu Motocyklowego Adwokatury Polskiej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie z siedzibą w Łodzi.

Angielski.