//Krzysztof Kwiecień
Krzysztof Kwiecień 2017-10-03T07:37:12+00:00
Krzysztof Kwiecień
Krzysztof Kwiecień

Krzysztof Kwiecień

Adw. Krzysztof Kwiecień specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi prawnej firm z sektora rynku ubezpieczeń gospodarczych i w zakresie spraw ubezpieczeniowych. Prowadzi sprawy cywilne i gospodarcze, w szczególności o odszkodowania a także windykację w obrocie gospodarczym. Prowadzi sprawy na etapie negocjacyjnym i sądowym, postępowania zabezpieczające i egzekucyjne.

W dziedzinie prawa zobowiązań świadczy pomoc prawną w sprawach odszkodowawczych, zarówno dotyczących szkód osobowych i majątkowych, a także w sprawach karnych komunikacyjnych oraz związanych z oszustwami ubezpieczeniowymi i bankowymi. Krzysztof Kwiecień jest również ekspertem w zakresie kontraktów tworzonych według procedury FIDIC oraz sporów z tym związanych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1994 – 1998 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Łodzi, zakończoną egzaminem adwokackim.

W ramach obowiązków korporacyjnych pełnił funkcję w-ce przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi oraz zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego. Jest członkiem założycielem Klubu Motocyklowego Adwokatury Polskiej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie z siedzibą w Łodzi.

Niemiecki, rosyjski, arabski.