Projekt w ramach RPO dla woj. łódzkiego

Kancelaria Kappes, Kwiecień, Różalski i Partnerzy. Adwokaci, Radcy prawni Spółka Partnerska realizuje projekt w ramach RPO WŁ, Oś Priorytetowa: IV społeczeństwo informacyjne, Działanie: IV.3 E-technologie dla przedsiębiorstw, Nr UDA-PRLD.04.03.00-00-071/10-00 pt. „innowacyjne technologie e-komunikacji – nowoczesne usługi prawne”, o łącznej wartości 182 756,00, w tym 127 330,00 dofinansowania ze środków UE – EFRR.

Województwo Łódzkie

2017-10-03T07:37:13+00:00 luty 12th, 2010|