O Nas
O Nas 2017-10-03T08:58:58+00:00

KKMP Prawo i Podatki

Kancelaria adwokacka

ul. Tkacka 15A

90-156, Łódź

tel./fax: 48 42 630 28 35

tel./fax: 48 42 630 29 04

kancelaria@kkmp-adwokaci.pl

Newsletter
e-Porada

KKMP Prawo i Podatki to jedna z największych kancelarii adwokackich w Łodzi składająca się z doświadczonych prawników – adwokatów oraz radców prawnych, co potwierdzają coroczne rankingi „Rzeczypospolitej”. Działa w formie spółki partnerskiej. Została założona w 2006 r. Wcześniej jej wspólnicy zdobywali doświadczenie we własnych kancelariach indywidualnych, innych spółkach i instytucjach.

Głównym przedmiotem działalności kancelarii jest kompleksowa obsługa prawna firm będących jej partnerami w biznesie. Prawnicy kancelarii nabywali doświadczenie, pracując dla wielu spółek z różnych sektorów produkcji i usług, zarówno dla dużych korporacji jak i dla mniejszych przedsiębiorstw. Kancelaria prowadzi doradztwo prawne w zakresie rozwiązywania bieżących problemów prawnych i wspiera klientów na każdym etapie działalności biznesowej. Jednak pomoc prawna jaką świadczy, nie ogranicza się do zagadnień typowych, rutynowych. Kancelaria opracowuje bowiem, obsługuje i nadzoruje wdrażanie strategicznych projektów biznesowych jak np. fuzje i przejęcia oraz przygotowuje projekty optymalizacji podatkowej. Zajmuje się zarówno doradztwem prawnym jak i procesami sądowymi. Posiada znaczne doświadczenie, wynikające z wieloletniej praktyki adwokatów i radców tworzących Kancelarię.

Istotnym atutem naszej kancelarii adwokackiej jest jej związek ze środowiskiem akademickim. Pozwala to na uzyskiwanie konsultacji, opinii prawnych od pracowników Uniwersytetu Łódzkiego, a także, dzięki nabytym przez lata kontaktom, od pracowników innych polskich i zagranicznych uczelni. Trzech prawników z Kancelarii, w tym dwóch partnerów, to pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w języku angielskim i niemieckim, włoskim i francuskim. Prawnicy kancelarii współpracują z doradcami inwestycyjnymi, biegłymi rewidentami, biegłymi w zakresie wycen przedsiębiorstw, rzeczoznawcami majątkowymi i rzecznikami patentowymi. Umożliwia to dostarczanie partnerom biznesowym – przedsiębiorcom rozwiązań kompleksowych, nie ograniczającym się wyłącznie do doradztwa prawnego.

Kappes, Kwiecień, Masłowski, Płachecki. Adwokaci. Spółka Partnerska jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. na kwotę 5.000.000,00 złotych (ubezpieczenie dobrowolne). Prócz tego, poszczególni adwokaci i radcy prawni posiadają polisy ubezpieczenia obowiązkowego.